Održana Redovna Skupština Udruge tjelesnih Invalida Zadarske županije Zadar

Održana Redovna Skupština Udruge tjelesnih Invalida Zadarske županije Zadar
objavio

Dana 20. travnja 2023. godine održana je redovna Skupština Udruge tjelesnih Invalida Zadarske županije Zadar.

Skupštini je bilo nazočno 36 članova te Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo grada Zadra gospodin Mario Pešut kao i Pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku Zadarske županije, gospodin Josip Vidov. Gospodin Mario Pešut se u svom obraćanju osvrnuo na poteškoće u djelovanju Grada Zadra, pa tako i  Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo unutra njega, koje su nastale zbog činjenice da gradski proračun nije izglasan. Istaknuo je da bi općine i gradovi unutra Zadarske županije trebale sudjelovati u financiranju naše udruge, budući da se radi o udruzi koja djeluje na razini županije i ima mnogobrojno članstvo. Naveo je i da će se raditi na tome da se plaža za OSI na Vitrenjaku i dalje održava te da se i na drugim plažama na području Zadra OSI-ma omogući pristup.

 Gospodin Josip Vidov je istaknuo da će kroz zajedničku suradnju s Gradom Zadrom, Udrugom i ostalim dionicima ovog sektora pokušati ostvariti bolje uvjete života za osobe s invaliditetom kako bi bili punopravni stanovnici grada i županije. Nadalje, naveo je da će udruge općenito, pa tako i naša udruga, biti obuhvaćene u socijalnom planu kojeg Županija razvija. Sukladno Dnevnom redu nazočni su prihvatili podnesena Izvješća, kao i Plan i program rada za 2023. godinu utemeljen na četverogodišnjem Planu i programu rada Udruge (2021-2025) koji je usvojen na našoj Izbornoj Skupštini 15. srpnja 2021. godine. Također su prihvaćene i predložene izmjene u Statutu Udruge.

Predsjednik je iznio detalje vezano za ovogodišnji izlet članova Udruge u Šibenik. Također je pozvao prisutne da se jave tajništvu ukoliko su zainteresirani za sudjelovanje u sportskim sekcijama ( boćanje, šah, pikado, plivanje itd.) kreativnim radionicama i drugima aktivnostima Udruge.

koji je istaknuo Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra, gospodin Mario Pešut

podijeli