POZIV ZA IZBORNU SKUPŠTINU

objavio

Izborna  Skupština će se održati u  četvrtak 06. travnja 2017. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55  Zadar.

 

 

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA

ZADARSKE ŽUPANIJE

ZADAR

Ulica obitelji Stratico 1

Tel./fax: 023/213-885, 224-195                               POZIV ČLANOVIMA – SVIMA

E-mail: uti-zadar@zd.t-com.hr

Home 1

Ko:17/17.

Urbroj: 82- 17/17.

Zadar,  17. ožujka 2017.god.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 08.veljače 2017. godine donijelo odluku o sazivanju

 

IZBORNE  SKUPŠTINE

 

Skupština će se održati u   četvrtak 6. travnja 2017. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55  Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu  molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

 

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

 

D  N  E  V  N  I     R E D

1.    Uvodna riječ i usvajanje Poslovnika o radu Izborne Skupštine

2.   Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radno Predsjedništvo, (tri člana)

– Verifikacijska komisija,(tri člana)

– Izborna komisija, (tri člana)

– Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.    Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

4.    Izvješće  Predsjednika o radu  za razdoblje ( travanj 2013.g./travanj 2017.g.),

5.    Izvješće o Završnom računu Udruge za 2016.g.,

6.     Izvješće Nadzornog odbora za 2016.g.,

7.    Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.    Razrješenje Tijela Udruge: (Predsjednika, Dopredsjednika, članova Predsjedništva,

Nadzornog odbora i zastupnika u Saveze udruga),

9.    Predstavljanje kandidata za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu,

članova Predsjedništva, Nadzornog odbora  i zastupnika u Saveze Udruga za

razdoblje 2017-2021 godine i njihov izbor,

10.  Izvješće izborne komisije o rezultatima glasovanja i potvrda izabranih kandidata

sa verifikacijom mandata,

11.   Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

12.  Prijedlog okvirnog plana rada Udruge  za 2017/2021.godinu i njegovo usvajanje,

13.  Prijedlog programa rada za 2017/2018 g. sa financijskim planom

14.  Razno – zaključivanje rada Izborne Skupštine

 

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati osim prijedloga Poslovnika Skupštine  2017, a Pregled prihoda i rashoda za  2016 , kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

 

Poštovani Članovi,

 

Predsjedništvo Udruge na sjednici održanoj dana 08. ožujka 2017.godine, utvrdilo je da se  od članova pismeno očitovao i  kandidirao – Jozo Kasipović i Filip Jadrijev za predsjednika, te Željko Županović za dopredsjednika, a javili su se za članove predsjedništvo Marija Ilić, Hata Radevska kao i Antonijo Milanović sukladno našem pozivu od 17. studenog 2016. godine, te Vam  sadašnje Predsjedništvo dostavlja svoj  prijedlog kandidata koji će biti istaknuti na samoj Skupštini i to:

 

Za Predsjednika/cu –  Jozo Kasipović

Filip Jadrijev

____________,

 

Za Dopredsjednika –  Željko Županović,

_____________,

 

Za članove Predsjedništva:  ANITA RUDIĆ, LUKA SRŠEN, MARIJA ILIĆ, HATA RADEVSKA, ANTONIJO MILANOVIĆ, BRANKO NEŠOVIĆ, PERO ŽILIĆ,______________,_____________,

 

Za Nadzorni Odbor: SVETO POPOVIĆ, _____________,______________,____________,

Za  zamjenike  NO:  ILIJA MARGARIN,_____________,______________,____________,

 

Za Zastupnike u Savezne udruge: HSUTI-  STANKO PANIĆ,______________,

HSUCIDP- FILP JADRIJEV,______________,

SDDH-  JOZO KASIPOVIĆ,_______________,

 

Članovi na samoj Skupštini uz obrazloženje mogu predložiti svoje kandidate za tijela UTI ZADAR.

 

Pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom). Sve informacije kod administratora Udruge.

 

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-12,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu od 9-11,30 sati.

 

Svim članovima koji dolaze na Skupštinu iz  gradova, prigradskih mjesta i općina naše Županije podmirit će se putni troškovi cijene koštanja autobusne karte, te iste molimo da nam se najkasnije dan prije dolaska na Skupštinu jave kako bi mogli pripremiti potrebna novčana sredstva.

 

Kako veliki broj naših članova i dalje ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku kako ne bi izgubili stečena prava, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu. Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

 

ČLANARINA SE NEĆE MOĆI PODMIRITI NA SAMOJ SKUPŠTINI

 

Ove godine  organizirati ćemo jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju na Dugi otok – Veli rat , a u povratku obići i vidjeti srednji dio zadarskog  otočnog područja (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 100,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 30. travnja 2017. godine).

 

S poštovanjem,

SRETAN USKRS SVIMA

 

                                                                                                PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR

 

 

podijeli