Poziv na Skupštinu

objavio

Redovna i Izborna Skupština Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar,  održati će se 16. travnja 2015. godine

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA

ZADARSKE ŽUPANIJE

ZADAR

Ulica obitelji Stratico 1

Tel./fax: 023/213-885, 224-195                               POZIV ČLANOVIMA – SVIMA

E-mail: uti-zadar@zd.t-com.hr

http://www.uti-zadar.hr/

Ko:14/15.

Urbroj: 82-14 /15.

Zadar,  27. ožujka  2015.god.

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015.godine, donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE I IZBORNE  SKUPŠTINE


Skupština će se održati u  četvrtak 16. travnja 2015. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

1.   Uvodna  riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:

–  Radno Predsjedništvo (tri člana)

– Verifikacijska komisija, (tri člana)

– Zapisničar i  dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.   Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

  1. Izvješće  dopredsjednika o radu  za razdoblje (travanj 2014. / travanj 2015.g.),

5.   Izvješće o Završnom računu Udruge za 2014.g.,

6.   Izvješće Nadzornog odbora za 2014.g.,

7.   Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.   Usvajanje novog Statuta udruge,

9.   Ostavka predsjednice Ive Blažić

10.   Razrješenje dosadašnje Predsjednice udruge,

11.   Izbor predsjednika/ce,

12.   Izbor likvidatora udruge,

13.   Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

14.   Prijedlog programa rada za 2015. g. sa financijskim planom,

15.   Razno – zaključivanje rada Redovne  i Izborne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog STATUT-NOVI, POSLOVNIK O RADU REDOVNE I IZBORNE SKUPŠTINE 2015. , PREGLED PRIHODA za 2014, kao i STATUT Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.


Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

Dopredsjednik:

Stanko Panić

Poštovani Članovi,

Dana 28. svibnja 2014. godine predsjednica Iva Blažić podnijela je iz osobnih razloga neopozivu ostavku na mjesto Predsjednice UTI Zadar i zastupnika u HSUTI Zagreb. Na sjednici Predsjedništva od 10. lipnja 2014. godine njena ostavka je prihvaćena, te ju je sukladno  članku 33. Statuta do danas zamjenjivao dopredsjednik.

Predsjedništvo Udruge na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, na temelju podnesenih prijedloga članova, predlaže za predsjednika u preostale dvije godine mandata ovog saziva i to do 11. travnja 2017. godine, gospodina  Jozu Kasipovića.

Prostor naše Udruge otvoren je svakog  radnog dana od 8-12 sati i u to nas vrijeme možete posjetiti, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Također pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom). Sve informacije kod Tajnika Udruge.

Molimo članove koji su zainteresirani za bavljenje jednim od invalidskih sportova

( boćanje za CP i DP, plivanje, sportski ribolov, šah, viseća kuglana, streljaštvo i pikado ) da se jave u Udrugu, kako bi mogli formirati sportske sekcije, organizirati se i sudjelovati na natjecanjima za OSI.

Kako veliki broj naših članova i dalje ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu Udruge, kako ne bi, sukladno članku 20. Statuta bili isključeni iz Udruge  i izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, besplatan gradski prijevoz). Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

ČLANARINA SE NEĆE MOĆI PODMIRITI NA SAMOJ SKUPŠTINI.

Svim članovima koji dolaze na Skupštinu iz  gradova, prigradskih mjesta i općina naše Županije podmirit će se putni troškovi cijene koštanja autobusne karte, te iste molimo da nam se najkasnije dan prije dolaska na Skupštinu jave kako bi mogli pripremiti potrebna novčana sredstva.

Ove godine organizirati ćemo jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju s odlaskom na Zrmanju i posjetiti  Berberov buk (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 50,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 30. travnja 2015. godine).

S poštovanjem,


PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR


NAPOMENA!


MOLIMO VAS UKOLIKO  NISTE PLATILI ČLANARINU VIŠE OD 2 GODINE ZA REDOM, OVIM PUTEM POZIVAMO DA ISTU PODMIRITE DO DATUMA ODRŽAVANJA SKUPŠTINE ( 16. TRAVNJA 2015.g.), KAKO NE BI IZGUBILI STEČENA PRAVA.

TAKOĐER MOLIMO SVE NAŠE ČLANOVE KOJI MOGU I ŽELE RADITI, A PRIJAVLJENI SU NA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE ILI NE, DA NAM SE JAVE RADI USPOSTAVLJANJA EVIDENCIJE  NEZAPOSLENIH  OSI (Osoba S Invaliditetom) U NAŠOJ UDRUZI.

podijeli