Predstavljeni rezultati mapiranja prepreka

objavio

Na Narodnom trgu 22. rujna predstavljeni su rezultati mapiranja prepreka u našem gradu, u čijem nastajanju su pomogli svi članovi naše Udruge. Premda se većina prijavljenih prepreka nalazi u samom gradu Zadru, ovom prilikom su ukazane i potrebe naših članova koji žive van grada tj,  svih članova iz Zadarske županije, te je predloženo da Županija uputi dopis svim Općinama da se sami uključe u rješavanje problema OSI  vezanim za punu mobilnost,  a konačni rezultati mapiranja biti će dostavljeni Gradu Zadru.

podijeli