Poziv na Skupštinu

objavio
UDRUGA TJELESNIH INVALIDA

ZADARSKE ŽUPANIJE

ZADAR

Ulica obitelji Stratico 1

Tel./fax: 023/213-885, 224-195                               POZIV ČLANOVIMA – SVIMA

E-mail: uti-zadar@zd.t-com.hr

http://www.uti-zadar.hr/

Ko:16/14.

Urbroj: 82-16 /14.

Zadar,  14. travnja  2014.god.

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 20.veljače 2014.godine donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE   SKUPŠTINE

Skupština će se održati u  četvrtak 24. travnja 2014. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

1.   Uvodna  riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Verifikacijska komisija, (tri člana)

– Zapisničar i  dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.   Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

  1. Izvješće  Predsjednice o radu  za razdoblje (travanj 2013. / travanj 2014.g.),

5.   Izvješće o Završnom računu Udruge za 2013.g.,

6.   Izvješće Nadzornog odbora za 2013.g.,

7.   Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.   Prijedlog programa rada za 2014. g. sa financijskim planom,

9.   Razno – zaključivanje rada Redovne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog Poslovnika o radu Redovne Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za 2013. godinu, kao i STATUT Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

PREDSJEDNICA:

Iva  Blažić

O K R E N I  !

Poštovani Članovi,

Ponovno pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom). Sve informacije kod Tajnika Udruge.

Molimo članove koji su zainteresirani za bavljenje jednim od invalidskih sportova (boćanje za CP i DP, plivanje, šah, viseća kuglana, streljaštvo i pikado ) da se jave u Udrugu, kako bi mogli formirati sportske sekcije, organizirati ekipe i sudjelovati na natjecanjima za OSI.

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-12,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije od administratora, kao i platiti članarinu za tekuću i prethodne godine.

Kako veliki broj naših članova i dalje ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu Udruge, kako ne bi, sukladno članku 21. Statuta bili isključeni iz Udruge  i izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, besplatan gradski prijevoz). Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

ČLANARINA SE NEĆE MOĆI PODMIRITI NA SAMOJ SKUPŠTINI.

Obavještavamo članove da stari znak PRISTUPAČNOSTI važi do 30. lipnja 2014. godine, te su  dužni  NOVI ZNAK  zatražiti najkasnije do 01. srpnja 2014. godine.

Ove godine organizirati ćemo jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju s odlaskom na Kornate i posjetiti Park prirode Telašćicu, (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 80,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 10. svibnja 2014. godine).

Svim članovima koji dolaze na Skupštinu iz  gradova, prigradskih mjesta i općina naše Županije podmirit će se putni troškovi cijene koštanja autobusne karte, te iste molimo da nam se najkasnije dan prije dolaska na Skupštinu jave kako bi mogli pripremiti potrebna novčana sredstva.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR

podijeli