Poziv na redovnu skupštinu

objavio

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 16.veljače 2012.godine donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE   SKUPŠTINE

Skupština će se održati u  četvrtak 19. travnja 2012. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

1.   Uvodna  riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Verifikacijska komisija, (tri člana)

– Zapisničar i  dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.   Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

  1. Izvješće  Predsjednika o radu  za razdoblje (travanj 2011. / travanj 2012.g.),

5.   Izvješće o Završnom računu Udruge za 2011.g.,

6.   Izvješće Nadzornog odbora za 2011.g.,

7.   Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.   Prijedlog programa rada za 2012. g. sa financijskim planom,

9.   Razno – zaključivanje rada Redovne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog Poslovnika o radu Redovne Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za 2011. godinu, kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

podijeli