Redovna godišnja skupština

objavio

Redovna godišnja Skupština održat će se u četvrtak 14. travnja s početkom u 10,3o sati u Jedriličarskom klubu USKOK

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 11. i 12. sjednici održanoj dana 16. veljače i 24. ožujka. 2011.godine donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE   SKUPŠTINE

Skupština će se održati u  četvrtak 14. travnja 2011. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

1.   Uvodna riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

2.      Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radno Predsjedništvo, (tri člana)

– Verifikacijska komisija,(tri člana)

– Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.    Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

4.       Izvješće  Dopredsjednika o radu  za razdoblje (travanj 2010. / travanj 2011.g.),

5.    Izvješće o Završnom računu Udruge za 2010.g.,

6.    Izvješće Nadzornog odbora za 2010.g.,

7.    Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.    Razrješnica dosadašnjem Predsjedniku i članu predsjedništva,

9.    Izbor Predsjednika i jednog člana predsjedništva,

10.   Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje,

11.   Prijedlog programa rada za 2011. g. sa financijskim planom,

12.   Razno – zaključivanje rada Redovne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog Poslovnika o radu Redovne Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za 2010. godinu, kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

DOPREDSJEDNIK:

v.r. Stanko Panić

Poštovani Članovi,

Predsjedništvo  Udruge na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2011.godine, predložilo je  za predsjednika do kraja mandata ovog saziva Skupštine  gosp. MILU BAŠIĆA sadašnjeg tajnika, a za  člana predsjedništva gosp. DUŠANA ŠARUNIĆA aktivnog člana naše Udruge. Našim dopisom od studenog prošle godine tražili smo Vaše prijedloge za  novog predsjednika/cu, ali osim prijedloga gđice. Vesne Najman, (koji smo dobili u ožujku ove godine i u kojem je istaknula  da bi predsjednik po njenom mišljenju mogao  biti gosp. Joško Demo), nitko se od ostalih članova nije pismeno očitovao.

Također ponovno pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom).

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-14,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Kako veliki broj naših članova i dalje ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu, kako ne bi, shodno članku 21. Statuta bili isključeni iz Udruge i izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, gradski prijevoz). Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

Ove godine pokušat ćemo  organizirati jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju na otok PAG s razgledanjem Paške solane ili sirane, (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 50,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 30. travnja 2011. godine), a  ako to ne budemo u mogućnosti odraditi zbog nedovoljno prijavljenog  broja članova  (potrebna prijava najmanje 50 članova), prijedlog je Predsjedništva, a nadamo se da će isti prihvatiti i Skupština, da se odazivamo pozivima srodnih Udruga na obilježavanje godišnjica sukladno našim  mogućnostima. Također bi posjetili Muzej Stakla u Zadru dana 5. svibnja kada obilježavamo nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom i zainteresirani članovi trebaju nam se javiti radi organizacije posjeta istom također do 30. 04.2011.g.

Udruga  SPASITELJ  ponudila  je  pomoć  osobama s invaliditetom uz naknadu putem telefona od 0-24 sata. Sve informacije možete dobiti na tel: 144 / ili na web: www.spasitelj.hr; /  e-mail: spasitelji@spasitelji.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZADAR nudi obrazovanje odraslih učenjem stranih jezika uz naknadu. Sve informacije možete dobiti na tel: 023/250-833  i  023/251-765.

LIFT-INŽENJERING obavještava da prodaje, montira i održava sve vrste kućnih liftova za osobe s invaliditetom, a o tome informacije više na tel: 095/886-6486; 092/2973-308. ili e-mail: nikola.liftgmail.com; www.lift-inzenjering.hr

S poštovanjem,

PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR

podijeli