Zahvalnice

objavio

PREDSJEDNIŠTVO
UDRUGE TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE
Z A D A R

DODJELILO JE

Z A H V A L N I C E

Ivanu  Anušiću- Predsjedniku za uspješno vođenje Udruge u 2009-2010 godini
J.K. USKOK–za pruženu pomoć osobama s invaliditetom
Siniši  Režanu – za iskreno i savjesno zalaganje i pružanje pomoći osobama s invaliditetom

novčanu nagradu od 300,oo kuna dobili su:

Tomislav Lukić   –    za postignute rezultate na državnom natjecanju u šahu u Poreču
Petar Rebov         –    za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u šahu za invalide

podijeli