Održavanje redovne godišnje skupštine Udruge

objavio

Skupština će se održati u četvrtak 29. travnja 2010. godine u Jedriličarskom klubu USKOK s početkom u 10,00 sati….

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 5. i 6. sjednici održanoj dana 18. veljače 2010. godine i 15. travnja. 2010.g donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE   SKUPŠTINE

Skupština će se održati u   četvrtak 29. travnja 2010. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,00 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radno Predsjedništvo, (tri člana)

– Verifikacijska komisija,(tri člana)

– Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

2.    Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

3.    Usvajanje Poslovnika o radu  Skupštine,

  1. Izvješće  Predsjednika o radu  za razdoblje (travanj 2009. / travanj 2010.g.),

5.    Izvješće o Završnom računu Udruge za 2009.g.,

6.    Izvješće Nadzornog odbora za 2009.g.,

7.   Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.   Prijedlog programa rada za 2010 g. sa financijskim planom

9.   Razno – zaključivanje rada redovne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog Poslovnika o radu Redovne Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za 2009. godinu, kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

PREDSJEDNIK

v.r.   Ivan Anušić

Poštovani Članovi,

Obavještavamo Vas da u suradnji s Prirodoslovno-grafičkom školom udruga Eko-Zadar, organizira BICIKLIJADU koja će se održati 28. travnja s početkom u 17 sati. Ovom akcijom želi se utjecati na potrebu obilježavanja biciklističkih staza koje koriste i osobe s invaliditetom. Ako možete i želite sudjelovati u Biciklijadi pozivamo Vas da se  radi prijave  javite na tel: 300-119 ili 091/892-2385- Atana Grbić.

Također pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom).

U povodu Svehrvatske kampanje upozoravanja na problem parkirališnih mjesta osoba s invaliditetom pod motom «KULTURA KOJA NEDOSTAJE» i naša Udruga zajedno sa Policijskom upravom zadarskom podijeliti će našim sugrađanima Letak o znaku pristupačnosti kojeg Vam dostavljamo u prilogu Poziva.

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-14,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Kako veliki broj naših članova, ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu, kako ne bi, shodno članku 21. Statuta bili isključeni iz Udruge i izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, gradski prijevoz).Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

Ove godine vjerojatno nećemo organizirati jednodnevni izlet zbog nedostatnih sredstava, te je prijedlog Predsjedništva, a nadamo se da će isti prihvatiti i Skupština, da dana 21. svibnja na Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima, isti svi skupa obilježimo druženjem na Narodnom trgu ili Forumu uz prigodnu zdravicu, a svi zainteresirani   članovi  za  taj  susret  trebaju se  prijaviti  u  Tajništvo  Udruge  najkasnije  do

17. (ponedjeljak) svibnja 2010.g radi  utvrđivanja točnog broja članova koji žele na tom skupu sudjelovati, te da Vas možemo na vrijeme obavijestiti o svim pojedinostima.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR

podijeli