Izborna Skupština

objavio

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 22. i 23. sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine i 9. travnja. 2009.g donijelo odluku o sazivanju

IZBORNE SKUPŠTINE

Skupština će se održati u četvrtak 23. travnja 2009. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u 10,00 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  – Radno Predsjedništvo, (tri člana)pos

– Verifikacijska komisija,(tri člana)

– Izborna komisija, (tri člana)

– Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

2. Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

3. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne Skupštine,

 1. Izvješće Predsjednice o radu za razdoblje (listopad 2005. / travanj 2009.g.),
  5. Izvješće o Završnom računu Udruge za 2008.g.,
  6. Izvješće Nadzornog odbora za 2008.g.,
  7. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,
  8. Razrješenje Tijela Udruge: (Predsjednice, Dopredsjednika, članova Predsjedništva,
  Nadzornog odbora i zastupnika u Saveze udruga),
  9. Predstavljanje kandidata za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu,
  članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i zastupnika u Saveze Udruga za
  razdoblje 2009-2013 godine i njihov izbor,

10. Izvješće izborne komisije o rezultatima glasovanja i potvrda izabranih kandidata

sa verifikacijom mandata,

11. Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

12. Prijedlog okvirnog plana rada Udruge za 2009/2013.godinu i njegovo usvajanje,

13. Prijedlog programa rada za 2009/2010 g. sa financijskim planom

14. Razno – zaključivanje rada Izborne Skupštine

Materijal za Skupštinu članovima se neće dostavljati. Prijedlog Poslovnika o radu Izborne Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za 2008. godinu, kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

  PREDSJEDNICA
  Franciska Ševarac

Poštovani Članovi,

Obavještavamo Vas da Izbornu Skupštinu održavamo nešto ranije iz objektivnih razloga i radi smanjenja troškova oko organiziranja iste u mjesecu listopadu 2009. godine, kada bi po mandatu trebala biti održana, te Vas molimo da, ako imate prijedlog za kandidate tijela Udruge (Predsjednika/cu, dopredsjednika/cu, članove Predsjedništva, Nadzorni odbor, zastupnike u Saveze), isti dostavite najkasnije dan prije održavanja Skupštine u tajništvo Udruge. Dosadašnje Predsjedništvo dostavlja Vam svoj prijedlog kandidata koji će biti istaknuti na samoj Skupštini i to:

Za Predsjednika – IVAN ANUŠIĆ,

Za Dopredsjednika – STANKO PANIĆ,

Za članove Predsjedništva: MILE BAŠIĆ, ANTONIJA IGLIĆ, FILIP JADRIJEV, SVETO POPOVIĆ, ANITA RUŠKAN, LUKA SRŠEN i FRANCISKA ŠEVARAC,

Za Nadzorni odbor: VJEKOSLAV VALČIĆ, ILIJA MARGARIN, BRANKO NEŠOVIĆ, Za zamjenike NO: NIKOLA JAJČEVIĆ, PETAR REBOV, SONI BANIĆ,

Za zastupnike u savezne udruge: HSUTI- IVAN ANUŠIĆ

HSUCIDP- PERO ŽILIĆ

SDDH- JOZO KASIPOVIĆ

Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

Također pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom).

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-14,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Ove godine, kao i do sada u mjesecu svibnju / lipnju planiramo organizirati jednodnevni izlet i posjetiti eventualno – Vransko jezero ili Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda – Otočac, te ručati i opustiti se uz boće, viseću kuglanu, karte… Svi zainteresirani članovi za takav izlet trebaju se javiti u Udrugu do 30. travnja 2009.g. Osobe s težim tjelesnim oštećenjem obavezno trebaju povesti pratitelja. Kotizacija iznosi 50,oo kuna po osobi.

podijeli