Akcije

Športsko ribolovno društvo «ZUBATAC» i ove godine 20. i 21. travnja u svojoj eko akciji zajedno sa članovima Udruge tjelesnih invalida, kao i prethodne godine, očistilo je kupalište na Uskoku za osobe s invaliditetom.

Akcija je trajala dva dana, te je za čišćenje od nanesenog šljunka potrebno još očistiti podmorje ispred same rampe u moru.

Svi sudionici čišćenja zajedničkom večerom završili su dvodnevnu akciju.