Poziv na Redovnu Skupštinu

objavio

Redovna  Skupština će se održati u  četvrtak 21. travnja 2016. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar.

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA

ZADARSKE ŽUPANIJE

ZADAR

Ulica obitelji Stratico 1

Tel./fax: 023/213-885, 224-195                               POZIV ČLANOVIMA – SVIMA

E-mail: uti-zadar@zd.t-com.hr

http://www.uti-zadar.hr/

Ko:22/16.

Urbroj: 82-22 /16.

Zadar,  05.travnja  2016.god.

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016.godine, donijelo odluku o sazivanju

REDOVNE SKUPŠTINE


Skupština će se održati u  četvrtak 21. travnja 2016. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar.  Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u   10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

1.   Uvodna  riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

2.   Izbor radnih tijela Skupštine:

– Verifikacijska komisija, (tri člana)

– Zapisničar i  dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.   Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

4.   Izvješće  Predsjednika o radu  za razdoblje (travanj 2015. / travanj 2016.g.),

5.   Izvješće o Završnom računu Udruge za 2015.g.,

6.   Izvješće Nadzornog odbora za 2015.g.,

7.   Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.   Prijedlog  i rasprava o povećanju članarine

9.   Prijedlog programa rada za 2016. g. sa financijskim planom,

10.   Razno –  i zaključivanje rada Redovne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati. Poslovnik o radu Redovne  Skupštine, Pregled prihoda i rashoda za  2015 , kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.


Predsjednik:

Jozo  Kasipović

Poštovani Članovi,

Kako je ovo posljednja Redovna Skupština ovog saziva, molimo Vas da do slijedeće Izborne Skupštine razmotrite mogućnost sudjelovanja u radu iste kao kandidati za Predsjednika/cu, članove predsjedništva, članove Nadzornog odbora i Zastupnike u Savezne Udruge ili predložite drugog člana Udruge za kandidata.

Prostor naše Udruge otvoren je svakog  radnog dana od 8-12 sati i u to nas vrijeme možete posjetiti, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Također pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom). Sve informacije u tajništvu Udruge.

Molimo članove koji su zainteresirani za bavljenje jednim od invalidskih sportova  ( boćanje za CP i DP, plivanje, sportski ribolov, šah, viseća kuglana, streljaštvo i pikado ) da se jave u Udrugu, kako bi mogli formirati sportske sekcije, organizirati se i sudjelovati na natjecanjima za OSI.

Na području grada Zadra osnovan je Košarkaški klub osoba s invaliditetom          ZADAR i zainteresirani članovi se mogu javiti na Mob: 095/845-8429.

Kako veliki broj naših članova godinama nije aktivan u radu Udruge, a  tako i članarinu ne plaćaju godinama, molimo ih da istu podmire u što kraćem roku. Ako je nisu u mogućnosti podmiriti iz opravdanih razloga, neka to jave  tajništvu Udruge, kako ne bi, sukladno članku 20. Statuta bili brisani iz evidencije i isključeni iz Udruge, te izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, besplatan gradski prijevoz). Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.


ČLANARINA SE NEĆE MOĆI PODMIRITI NA SAMOJ SKUPŠTINI.

Svim članovima koji dolaze na Skupštinu iz  gradova, prigradskih mjesta i općina naše Županije podmirit će se putni troškovi cijene koštanja autobusne karte, te iste molimo da nam se najkasnije dan prije dolaska na Skupštinu jave kako bi mogli pripremiti potrebna novčana sredstva.

Ove godine organizirati ćemo jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju s odlaskom na Kornate i posjetiti  Park prirode Telašćicu (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 100,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 30. travnja 2016. godine).

Svi naši članovi koji imaju problema sa sluhom ili žele provjeriti svoj sluh, besplatno to mogu uraditi u prostorijama tvrtke BONTECH d.o.o. na adresi Poljana pape Aleksandra III (kod socijalnog). Za sve informacije obratite se gospođi Maji Peranić na tel: 023/400-108 i 023/316-591.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR


NAPOMENA!

MOLIMO VAS UKOLIKO  NISTE PLATILI ČLANARINU VIŠE OD 2 GODINE ZA REDOM, OVIM PUTEM POZIVAMO DA ISTU PODMIRITE DO DATUMA ODRŽAVANJA SKUPŠTINE ( 21. TRAVNJA 2016.g.), KAKO NE BI IZGUBILI STEČENA PRAVA.

MOLIMO RADNO SPOSOBNE (NEZAPOSLENE) ČLANOVE DA SE JAVE RADI USPOSTAVLJANJA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH OSI U NAŠOJ UDRUZI.

podijeli