Mapiranje prepreka u sklopu Europskog tjedna mobilnosti

objavio

UTI-Zadar je u sklopu Europskog tjedna mobilnosti na Narodnom trgu organizirala mapiranje arhitektonskih i inih barijera na području grada Zadra.

Grad Zadar i Zadarska županija kao i mnogo puta do sada  podržali su akciju u sklopu kampanje Europskog tjedna mobilnosti koji   se održava od 16 – 22 rujna svake godine počevši od 2002. godine.

Gradonačelnik Grada Zadra g-din Božidar Kalmeta prihvatio je prijedlog predsjednika UTI-Zadar g-dina Joze Kasipovića da se dotrajali kombi za prijevoz OSI zamijeni novim.

Pročelnik  Upravnog odjela  za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske  županije g-din Andrija Marcelić predložio je osnivanje taxi službe ili nekog drugog načina za prijevoz  OSI na području Zadarske županije.

I građani su dali svoj doprinos u mapiranju prepreka na području Grada Zadra.

podijeli