Održana Redovna i Izborna Skupština UTI Zadar

objavio

U prostorijama JK Uskok, 16. travnja 2015. godine održana je Redovna i Izborna Skupština. Na Skupštini je bilo 74 člana, prema Statutu dovoljno da sve odluke donesene na Skupštini budu pravovaljane.

Na Skupštini su podnesena:  Izvješće o radu, izvješće o završnom računu Udruge za 2014. g. i IZVJEŠĆE NO-2014. Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno.

Usvojen je  Statut Udruge, te  izabran likvidator Udruge UTI Zadar, g-din Vladimir Kais. Izbor likvidatora je između ostalog i najveća promjena u Statutu Udruge. Skupština je razrješila dosadašnju predsjednicu g-đicu Ivu Blažić, a za novog predsjednika Udruge UTI Zadar izabrala je  g-dina Jozu Kasipovića.

Na kraju Skupštine predložen je Plan i program rada 2015-16. sa Financije 2015 za Skupštinu koji je jednoglasno prihvaćen.

podijeli