Poziv na skupštinu

objavio

Na temelju članka 31. Statuta Udruge tjelesnih invalida zadarske županije Zadar, Predsjedništvo je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21. ožujka  2013. godine   donijelo odluku o sazivanju

IZBORNE  SKUPŠTINE

Skupština će se održati u   četvrtak 11. travnja 2013. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R E D

  1. Uvodna riječ i usvajanje Poslovnika o radu Izborne Skupštine
  2. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radno Predsjedništvo, (tri člana)

– Verifikacijska komisija,(tri člana)

– Izborna komisija, (tri člana)

– Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

3.    Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

  1. Izvješće  Predsjednika o radu  za razdoblje ( travanj 2009.g./travanj 2013.g.),

5.     Izvješće o Završnom računu Udruge za 2012.g.,

6.     Izvješće Nadzornog odbora za 2012.g.,

7.    Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8.    Razrješenje Tijela Udruge: (Predsjednika, Dopredsjednika, članova Predsjedništva,

Nadzornog odbora i zastupnika u Saveze udruga),

9.    Predstavljanje kandidata za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu,

članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i zastupnika u Saveze Udruga za

razdoblje 2013-2017 godine i njihov izbor,

10.     Izvješće izborne komisije o rezultatima glasovanja i potvrda izabranih kandidata

sa verifikacijom mandata,

11.     Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

12.     Prijedlog okvirnog plana rada Udruge  za 2013/2017.godinu i njegovo usvajanje,

13.     Prijedlog programa rada za 2013/2014 g. sa financijskim planom

14.     Žalba na isključenje člana predsjedništva iz Udruge

15.     Razno – zaključivanje rada Izborne Skupštine

Materijal za  Skupštinu članovima se neće dostavljati osim prijedloga Poslovnika o radu Izborne Skupštine, a Pregled prihoda i rashoda za 2012. godinu, kao i Statut Udruge članovima je na uvidu u Udruzi svakog radnog dana od 8-12,oo sati i na WEB- stranicama Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati roditelji ili skrbnici člana koji na istu ne može doći.

PREDSJEDNIK:

Mile  Bašić

OKRENI !

Poštovani Članovi,

Predsjedništvo Udruge na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013.godine, utvrdilo je da se nitko od članova nije pismeno očitovao i predložio kandidate za buduća tijela Udruge sukladno našem pozivu od 22. studenog 2012. godine, te Vam  sadašnje Predsjedništvo dostavlja svoj  prijedlog kandidata koji će biti istaknuti na samoj Skupštini i to:

Za Predsjednika/cu – IVA  BLAŽIĆ,

Za Dopredsjednika – STANKO PANIĆ,

Za članove Predsjedništva: MILE BAŠIĆ, FILIP JADRIJEV, ANITA RUDIĆ, LUKA SRŠEN, JOSIPA PERINOVIĆ, BISERKA DUNDOVIĆ  i  JOZO KASIPOVIĆ

Za Nadzorni Odbor: ŽELJKO ŽUPANOVIĆ, VJEKOSLAV VALČIĆ, BRANKO NEŠOVIĆ,

Za  zamjenike  NO: SVETO POPOVIĆ, PETAR REBOV, ILIJA MARGARIN,

Za Zastupnike u Savezne udruge: HSUTI-  IVA  BLAŽIĆ

HSUCIDP- PERO ŽILIĆ

SDDH-  JOZO KASIPOVIĆ

Također pozivamo sve mlade članove, osobe s invaliditetom od 15-29 godina da se uključe u rad Aktiva MOSI (Mlade Osobe S Invaliditetom). Sve informacije kod Tajnika Udruge.

Molimo članove koji su zainteresirani za bavljenje jednim od invalidskih sportova ( boćanje za CP i DP, plivanje, šah, viseća kuglana, streljaštvo i pikado ) da se jave u Udrugu, kako bi mogli formirati sportske sekcije, organizirati  i sudjelovati na natjecanjima za OSI.

Prostor naše Udruge otvoren je svakog radnog dana od 8,oo-14,oo sati i u to vrijeme možete posjetiti Udrugu, dobiti sve potrebne informacije kao i platiti članarinu.

Kako veliki broj naših članova i dalje ČLANARINU  ne doživljava kao osnovnu značajku o njegovoj pripadnosti i odnosa prema Udruzi, te istu ne plaćaju godinama, molimo ih da je podmire u što kraćem roku, a ako istu nisu u mogućnosti podmiriti iz bilo kojeg razloga neka to jave  tajništvu, kako ne bi, sukladno članku 21. Statuta bili isključeni iz Udruge ( 2012. godine isključili smo 63. člana radi neplaćanja članarine 4. i više godina) i izgubili stečena prava  (povlaštena – TV i telefonska pretplata, besplatan gradski prijevoz). Članovi koji nisu podmirili članarinu dvije godine unazad na Skupštini nemaju pravo glasovanja.

ČLANARINA SE OVE GODINE NEĆE MOĆI PODMIRITI NA SAMOJ SKUPŠTINI IZ TEHNIČKIH RAZLOGA.

Ove godine pokušat ćemo  organizirati jednodnevni izlet u mjesecu svibnju-lipnju na otok PAG s razgledanjem Paške solane i sirane, (javite nam se ako ste zainteresirani za izlet uz kotizaciju od 50,oo kuna po osobi na telefon 023/213-885 najkasnije do 30. travnja 2013. godine). Prijedlog Predsjedništva je da se odazivamo pozivima srodnih Udruga na obilježavanje njihovih godišnjica sukladno našim  mogućnostima. Ove godine 18. studenog navršava se punih 30 godina od početka djelovanja naše Udruge ( pod nazivom Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida  Općine Zadar ). Nadamo se dostojanstveno obilježiti  navedeni datum.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka banka od svojih 848 bankomata širom lijepe naše 93% prilagodila i napravila pristupačnim   osobama s invaliditetom, kao i kod svojih 128 poslovnica  gdje je omogućila prilagođen  ulaz/pristup šalterima  i u  65%  poslovnica osigurala spušteno radno mjesto i postavila taktilnu traku.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIŠTVO UTI ZADAR

podijeli