Priznanja članovima

objavio

PREDSJEDNIŠTVO

UDRUGE TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE

Z A D A R

D O D J E L J U J E

Z A H V A L N I C U

g-dinu VLADIMIRU  PALEKI

ZA ISKRENO I  SAVJESNO ZALAGANJE I PRUŽANJE POMOĆI

OSOBAMA S INVALIDITETOM U OTKLANJANJU ARHITEKTONSKIH BARIJERA

PREDSJEDNIŠTVO

UDRUGE TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE

Z A D A R

D O D J E L J U J E

Z A H V A L N I C U

HRVATSKOM TELEKOMU d.d. ZAGREB

NA DAROVANIM SREDSTVIMA ZA KUPOVINU LIFTA ZA ULAZAK INVALIDNIH OSOBA U BAZEN NA  ŠC «VIŠNJIK» U ZADRU

PREDSJEDNIŠTVO

UDRUGE TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE

Z A D A R

D O D J E L J U J E

Z A H V A L N I C U

INKONTINENTNOM CENTRU d.o.o. ZADAR

NA SVETRANOJ SURADNJI I  POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM

PREDSJEDNIK:

Mile  Bašić

Zadar, 22. prosinca 2011.g.


podijeli